Yöneticinizin sizinle olan iletişiminden ne derece memnunsunuz?

Yöneticinizin yarattığı olanaklardan ne derece memnunsunuz?

Yöneticinizin size değer vermesi ve başarılarınızı takdir etmenizden ne derece memnunsunuz?

Yöneticiniz, çalışanlarına karşı olan eşitlik anlayışı ve davranışlarından ne derece memnunsunuz?

Çalışma arkadaşlarınızın sizle ve birbirleriyle olan ilişkilerinden ne derece memnunsunuz?

İşinizde yetenek ve becerilerinizi sergileyebiliyor olmaktan ne derece memnunsunuz?

Şirket içinde (bölümünüz ile ilgili) alınan kararlarda ve değişimlerde görüşlerinize başvurulmasından ne derece memnunsunuz?

Çalışma mekânınız rahat çalışabileceğiniz biçimde düzenlenmiş olmasından ne derece memnunsunuz?

Hastalık ya da güvenliğiniz gibi konularda size anlayışlı davranılmasından memnun musunuz?

Şirket içinde fikirlerinizi rahatlıkla dile getirebilme konusunda ne derece memnunsunuz?

Firmanızın teknolojik gelişmeleri izlenmesinden ve uygulanmasından ne derece memnunsunuz?

Bilgisayar ve yazıcı miktarının yeterliliğinden ne derece memnunsunuz?

Aldığınız ücretten ne derece memnunsunuz?

Firmanızda çıkan yemek, çay vb. imkanlarından ne derece memnunsunuz?

Firmanızda temizlik ve hijyen konusunda ne derece memnunsunuz?