S.M.B. Technology S.A.

SMB küreselliği hedefleyen Belçika temelli bir ilaç firmasıdır. Amacı, ilaç endüstrisinde yenilikçi bir aktör olarak oral ve pulmoner ilaç sistemleri alanında Avrupa'nın en iyi oyuncusu olmaktır. S.M.B. Technology S.A. (Fason Üretim) ve GALEPHAR M/F (Fason Ar-Ge) gibi

özel ortakları ile birlikte SMB laboratuvarları; Ar-Ge, klinik çalışmalar, Analizler, üretim, ruhsatlandırma ve pazarlama gibi geniş spektrumda aktiviteleri kucaklayarak kendi formülasyonlarını desteklemektedirler.